Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras.
 
Tel./fax. (+370) 37 490415
El. paštas: info@nju.lt

Savarankiško gyvenimo namai žmonėms su judėjimo negalia.
 
Tel./fax. (+370) 37 490415
El. paštas: nju@takas.lt

Socialinių paslaugų žmonėms su psichikos negalia skyrius.
 
Tel./faks.: (+370 37) 340273
El. paštas: nju.skyrius@gmail.com

Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyrius.
 
Tel./faks.: (+370 37) 490415
El. paštas: nju@takas.lt

Support

 
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, pavaldi Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui.
 
TIKSLAS:
Integruoti neįgaliuosius į visuomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą fizinę, psichinę, proto negalią ir kompleksinę fizinę ir proto negalią turintiems asmenims nuo 18 metų (išimtiniais atvejais – nuo 17 metų).