Vadovas

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro
Socialinio darbo ir užimtumo skyriaus vedėja
atliekanti direktoriaus funkcijas

Daiva Buinickaitė

Danų g. 15 A, Kaunas LT – 45262

Tel./fax. 8 37 490415

www.nju.lt