Integralios pagalbos skyrius

Pradedamas vykdyti projektas
„Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste“

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras 2016 m. rugsėjo 22 dieną su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0001 „Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste“ sutartį. Finansavimas projektui buvo skirtas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto trukmė – 38 mėnesiai (iki 2019 m. lapkričio mėn). Projekto partneriai: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems vaikams ir neįgaliems darbingo amžiaus asmenims, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Integrali pagalba bus teikiama 40 neįgalių asmenų (20 suaugusiųjų ir 20 vaikų), kuriems yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Projekto vykdymo metu bus suformuotos 4  mobilios komandos, į kurių sudėtį be socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų bus įtraukti ir sveikatos priežiūros specialistai – slaugytojai, jų padėjėjai bei kineziterapeutai. Į projektą bus įtraukti savanoriai ir bendruomenės nariai.

Projekto metu bus įsigyti 2 automobiliai, globos ir slaugos priemonės, padedančios teikti integralios pagalbos namuose paslaugas.

Įgyvendinat projektą, numatomos individualios ir grupinės konsultacijos 40 šeimos narių. Šeimos nariai bus konsultuojami tokiomis temomis, kaip neįgalaus šeimos nario priežiūros ypatumai, perdegimo sindromas ir jo profilaktika, prevencija. Projekte dirbantiems darbuotojams bus organizuojami mokymai pagal specializuotas programas.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto koordinatorė, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Vyr. socialinė darbuotoja Judita Kliučienė, tel. (8 37) 490415.