Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras.
 
Tel./fax. (+370) 37 490415
El. paštas: info@nju.lt

Savarankiško gyvenimo namai žmonėms su judėjimo negalia.
 
Tel./fax. (+370) 37 490415
El. paštas: nju@takas.lt

Socialinių paslaugų žmonėms su psichikos negalia skyrius.
 
Tel./faks.: (+370 37) 340273
El. paštas: nju.skyrius@gmail.com

Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyrius.
 
Tel./faks.: (+370 37) 490415
El. paštas: nju@takas.lt

Parama

Prašome skirti savo pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrui.

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras

Danų g. 15, Kaunas LT45262

Įmonės kodas 135135553

Sąsk. Nr. LT377300010002230778 Swedbank banko kodas 73000

Jums reikia prašymo formoje Nr. FR0512 įrašyti savo duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, mokestinius metus, užpildymo datą, pervedamo pajamų mokesčio procentą (ne daugiau kaip 2,00%), mūsų centro duomenis (žr. aukščiau), padėti parašą ir nusiųsti (arba nunešti) ją į mokesčių inspekciją, formą galima pildyti ir elektroniniu būdu.

Ačiū Jums už paramą.

 
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, pavaldi Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui.
 
TIKSLAS:
Integruoti neįgaliuosius į visuomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą fizinę, psichinę, proto negalią ir kompleksinę fizinę ir proto negalią turintiems asmenims nuo 18 metų (išimtiniais atvejais – nuo 17 metų).