Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras.
Danų g. 15 A, LT- Kaunas, Lietuva 
El. paštas: info@nju.lt

Savarankiško gyvenimo namai žmonėms su judėjimo negalia.
Chemijos g. 5, Kaunas, Lietuva 
El. paštas: chemijos5@nju.lt

Integralios pagalbos į namus skyrius
Danų g. 15 A, LT- Kaunas, Lietuva

Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyrius.
Trumpalaikės socialinės globos skyrius 
Pabiržės g. 26, Kaunas, Lietuva
Tel./faks.: (+370) 37 242579
El. paštas: pabirzes26@nju.lt

Integralios pagalbos skyrius

Integrali pagalba į namus 

Informacija Kauno savivaldybėje

Nuo 2016 m. rugsėjo 22 d.  Kauno Neįgaliojo jaunimo užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste“.  

Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, pagalbą vienišiems slaugomiems asmenims, stiprinti ir palaikyti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Tai kompleksinė specialistų komanda, kuri atvyksta į namus, suteikti įvairiapusę pagalbą kliento namuose. Komandą sudaro: kineziterapeutas, bendruomenės slaugytojas,  slaugytojo padejėjai, socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai.

Paslaugų gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir vaikai (nuo 0 iki 18 metų), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis, ir deklaravę gyvenamąją vietą Kauno miesto savivaldybėje.

Paslaugos susideda iš dviejų dalių:

1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;

2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant  integralią pagalbą asmens namuose vykdomas pagal Kauno m. Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr.T-102 .

Mokėjimo už dienos socialinę globą įkainis– 1 val.- 4,09 Eur (mokėjimo dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas).

Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

Integrali pagalba teikiama iki 4,5 val. per dieną iki 5 kartų per savaitę asmens namuose Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas/ slaugytojas apsilankymo namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu);

Integralios pagalbos  paslaugos organizuojamos ir planuojamos atsižvelgiant į žmogaus poreikius, galimybes, socialinę ir fizinę sveikatą, turimą kitų asmenų pagalbą.

Vykdoma individuali veikla su kiekvienu atskirai.  

Organizuojamos sveikatos priežiūros/palaikymo paslaugos, rūpinamasi   medikamentais, slaugos, kompensacinės technikos ir kt.  priemonėmis, pragulų profilaktika ir kt.

Reikalingi dokumentai

Pageidaujantys gauti paslaugas namuose dienos socialinei globai ( slaugai) kreipiasi į vietos seniūniją ir pateikia šiuos dokumentus:
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
• Pažymą, apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
• neįgaliojo pažymėjimą;
• Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a);
• Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
• Esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus.

Dėl išsamesnės socialinės globos paslaugų informacijos ar pagalbos galite kreiptis ir tiesiogiai į NJU Centro administraciją.


Teikiamos paslaugos:


dienos socialinė globa asmens namuose:

 • Informavimas, konsultavimas;
 • Tarpininkavimas, atstovavimas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Asmens higiena ir priežiūra;
 • Psichologinės pagalbos organizavimas;
 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • Pagalba buityje.

slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

 • Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Asmens higiena ir priežiūra;
 • Pagalba judant, sveikatą palaikantys užsiėmimai;
 • Informavimas, konsultavimas;
 • Tarpininkavimas, atstovavimas;
 • Pagalba ( konsultacijos) šeimai.

 

 

 


Kontaktai:
Danų g. 15 A, LT- Kaunas, Lietuva,
Tel/Fax (8 37) 49 04 15, mob. 8 671 39 503
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.nju.lt

 

Slaugomus gyventojus jų namuose gražino nemokamai

Pyragų diena kiekvieno namuose

 

 
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras yra nestacionari socialinių paslaugų įstaiga, pavaldi Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui.
 
TIKSLAS:
Integruoti neįgaliuosius į visuomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą fizinę, psichinę, proto negalią ir kompleksinę fizinę ir proto negalią turintiems asmenims nuo 18 metų (išimtiniais atvejais – nuo 17 metų).