Informacija

 
  • Į Centrą Savivaldybės nustatyta tvarka priimami neįgalūs asmenys, sukakę 18 metų (išimtiniais atvejais - 17 metų).
  • Už Centre teikiamas paslaugas klientai sumoka pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.
  • Ne Kauno miesto gyventojai į Centrą gali būti priimami, jeigu Centre yra laisvų vietų. Pageidaujantieji būti įrašyti į Centro klientų sąrašą turi pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybes sutikimą mokėti už Centre teikiamas paslaugas ir pasirašyti trišalę sutartį su gyvenamosios vietos savivaldybe ir Centru.