Dienos socialinė priežiūra

Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti, pagalba. Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI:

 

• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

• neįgaliojo pažymėjimas;

• specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jei nustatyti);

• pažyma apie asmens pajamas; 

• pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;

• teismo nutartis dėl neveiksnumo ir globėjo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu);

• medicinos dokumentų išrašas forma Nr. 027/a (nuo dokumento išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos namuose negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai).