Veikla

Pagrindinis Centro tikslas – bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas asmenims, turintiems negalią (fizinę, psichinę, proto ir kompleksinę), bei jų šeimos nariams,  siekiant užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą asmeniui, gyvenančiam savo gyvenamojoje aplinkoje, ir saugią žmogaus orumą atitinkancią pagalbą.

 

Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos normų atitiktis ir vertinimas (įsivertinimas) pagal įstaigos veiklą 2014 m.

Apgaules ir korupcijos prevencijos tvarka