Veiklos sritys

Šiuo metu įstaigą lanko 143 jaunuoliai. Jaunuoliai kryptingai užsiima darbine veikla. Šiuo metu vykdoma 11 socialinių įgūdžių bei darbinio užimtumo veiklų:

Svarbus vaidmuo Centre tenka ir socialiniams darbuotojams: siekiama užmegzti ir palaikyti ryšius su panašaus profilio institucijomis, nustatyti kliento socialinius poreikius bei pagalbos galimybes, atstovauti jiems ir ginti jų interesus bei teises. Socialiniai darbuotojai rengia ir koordinuoja projektus.